nature, earth, sustainability

Tänk hållbart redan från start

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Kurssammanfattning: Det är viktigt att tänka på hållbarhet redan från början. Det kan också vara svårt – vi hjälper dig!

Kursbeskrivning: Kursen går igenom olika sätt att arbeta med social hållbarhet och hållbarhet för klimatet. Kursen tar upp FN:s globala mål och hur vi kan arbeta med dessa i vår affärsidé. Kursen är uppdelad på vissa ställen för nybörjare och för de som redan arbetar aktivt med hållbarhet i sin affärsidé. Kursen tar cirka 20 minuter att genomföra. 

Kursinnehåll:

  • Skillnad mellan intern hållbarhet och din produkt/tjänsts hållbarhet
  • Mäta effekten av ditt arbete
  • De 17 globala målen
Translate »
Scroll to Top