Drivhusetonline.se

hands, world, map

Förbered dig för framtiden

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Kurssammanfattning: Få reda på ditt företags styrkor och svagheter samt hot och möjligheter på din marknad. I den här kusen går vi igenom verktyget SWOT-analys som ger dig insikter om ditt företag och marknaden som företaget ska verka på.

Kursbeskrivning: Denna kurs riktar sig till dig som vill analysera och utveckla ett företag som du inte startat ännu, ett nystartat företag eller ditt befintliga företag. Kursen ger dig ett verktyg som hjälper dig att identifiera ditt företags interna styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter på marknaden. Genom att göra denna analys kan du hitta nya möjligheter som ökar chansen för framgång.

Innehåll:

  • SWOT analys (Styrkor, svagheter, möjligheter, hot)
  • Strategi för framtid 
  • Utvärdera ditt företag
  • Omvärldsanalys 
Translate »
Rulla till toppen