hands, world, map

Förbered dig för framtiden

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Kurssammanfattning: Få reda på ditt företags styrkor och svagheter samt hot och möjligheter på din marknad. Här använder vi oss av verktyget SWOT-analys.

Kursbeskrivning: Den här kursen är för dig som antingen inte startat företaget än, är nystartad eller driver ett företag och vill analysera vad ni göra för att utveckla er för att öka möjligheterna till framgång. Här får du ett konkret verktyg som definierar dina interna styrkor och svagheter inom ditt företag samt hot och möjligheter som finns på din marknad.

Innehåll:

  • SWOT analys (Styrkor, svagheter, möjligheter, hot)
  • Strategi för framtid 
  • Utvärdera ditt företag
  • Omvärldsanalys 
Translate »
Scroll to Top